HAMAR DOMKIRKES JUBILEUMSPROGRAM 1. HALVÅR 2016


Jubileumsprogrammet for Hamar domkirkes 150-årsjubiluem

Menighetsrådet har nedsatt en jubileumskomite som består av Biskopen v/Leif Jørn Hvidsten, Hamar historielag v/Conrad Krohn, kirkelig fellesråd v/Trond Våge, Menighetsrådet v/Erik Brøntveit, Hamar kommune v/Kari Nilssen og Domkirkeutvalget v/Arne Bakken og Ida Kristin Lie. Komiteen ønsker i jubileumsåret å utfordre menigheten på en tenkning rundt Hamar domkirkes betydning i videste forstand. Hamar domkirke ligger i en av byens viktigste akser – hukommelsesaksen ( mellom Statsarkivet og Sagatun folkehøgskole). Kirkens plass i bybildet som en del av bystrukturen, skal løftes frem, og jubileet brukes til å åpne kirken mot byen og definere den som en del av byen. Feiringen av jubileet vil også signalisere at dette er en sentralkirke og biskopskirke, og aktører og arrangement fra hele bispedømmet er invitert til Hamar domkirke i løpet av 2016. Hamar menighetsråd ønsker at tidligere utgivelser om Hamar domkirke suppleres for ny utgivelse, og at det skal arbeides for nytt orgel. Flere av de planlagte tiltak rettes mot barn og unge.

Her får du oversikt over selve programmet for Hamar domkirkes jubileumsprogram 1. halvår 2016.

 

Tilbake