KLOKKERINGING FRA KIRKENE VÅRE


Klokkeringing er et tegn på håp i disse spesielle tider.

 

Vi vil ringe inn helgen hver lørdag klokken 17.00  i 5-10 minutter «som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn».

Lørdag 11. april ringes påskehøytiden inn fra kl. 17.00.

Vi er kirke på en annen måte, men vi er fortsatt kirke og fortsatt til stede.

De siste to ukene har vanlige gudstjenester vært flyttet fra kirkerommet til Facebook, Youtube og andre kanaler. Det har medført stengte kirkedører og stille klokketårn.

"Kirkeklokkene er et kjent uttrykk lokalt – og viser at kirken er til stede i folks liv. Det er så viktig for oss å fortsette med det, ikke minst når så mange kirker ikke er åpen for gudstjenester".

Bøndene i bygdene omkring ønsker og oppfordres til å delta ved å ringe med sine stabbursklokker på samme tid.

Tilbake