Tusen takk for støtten!


 

Tusen takk for støtten!

Aksjonen og innsamlingen i år ble digital som følge av koronakrisen har ikke lagt noen demper på det store engasjementet.

Bøssebærerne i Innlandet har i 2020 samlet inn 908.300 kroner. Det betyr at hver innbygger i fylket har bidratt med kr 2 i gjennomsnitt. Dette betyr at Innlandet fylke har gitt rent vann til 4542 personer.

Hamar menighet samlet kr.52.304,-

Vang menighet samlet kr.23.361,-

Tusen hjertelig takk, til alle som har bidratt!

Tilbake