TURNING FOR BARN


 

Hamar IL turn og kirkene i Hamar/Vang

 • Oppstart av nytt parti på Ingeberg skole.
 • Tirsdag 5/9 kl 1700-1800
 • 2-5 år med foreldre/foresatte
 • Et samarbeid mellom Hamar il turn og kirkene i Hamar /Vang med fokus på aktivisering  av barn/foreldre på Ormseter og barn / foreldre i nærområdet.

   

  Gymlek er aktiviteten for de aller minste. Her utforskes både små og store apparater.

Aktiviteten er basert på lekbetont «trening».

På dette partiet forventes det at foreldre/foresatte er aktiv med i timen. Litt hjelp til å rydde etter timen er kjærkomment.

Mål for disse timene er først og fremst at barn skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill gjennom foreldre foresatte og jevnaldrende.

Gjennom gymnastikk og turn stimuleres utvikling av de grovmotoriske bevegelsene; å løpe, rulle, hoppe, krype, henge og balansere

 • Lek og trening av grov- og finmotorikk
 • Foreldre og barn trener sammen
 • Trening av kropps- og romorientering
 • Bruk av kroppen gjennom dramatisering/sangleker
 • Musikk og rytmetrening
 • Aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau.

Påmelding og spørsmål: turn@hamaridrettslag.no

Tilbake