Historien om... med Ranya & Frida


Hva skjer egentlig på kirkens høytider og merkedager? Ranya & Frida prøver å finne noen svar.

I påsken 2020 lagde Ranya & Frida videofilmer om påskens alle dager. Gjennom prosjektmidler fra Kirkerådet fikk de muligheten å fortsette prosjektet.

Her finner du alle filmer:

Palmesøndag

Skjærtorsdag

Langfredag

Påskeafton

1. Påskedag

2. Påskedag

Kristi Himmelfart

Pinsen del 1

Pinsen del 2

Allehelgen


Frida Johansson er medarbeider i Trosopplæringen i Hamar kirkelig fellesråd og Ranya Karlsen er menighetspedagog i Stange kirkelige fellesråd.

Tilbake