"Historien om Kristi Himmelfart og Pinsen med Ranya & Frida"


Hva skjedde egentlig under Pinsen og Kristi himmelfart? Ranya & Frida prøver å finne noen svar.

 

I påsken 2020 lagde Ranya & Frida videofilmer om påskens alle dager. Gjennom prosjektmidler fra Kirkerådet fikk de muligheten å gjøre filmer for Kristi Himmelfart og Pinsen. 

Her finner du alle filmer:

Palmesøndag

Skjærtorsdag

Langfredag

Påskeafton

1. Påskedag

2. Påskedag

Kristi Himmelfart

Pinsen del 1

Pinsen del 2


Frida Johansson er medarbeider i Trosopplæringen i Hamar kirkelig fellesråd og Ranya Karlsen er menighetspedagog i Stange kirkelige fellesråd.

Tilbake