Forsangerkor i Hamar domkirke


Vil du bli med i forsangerkor i Hamar domkirke?

 

God menighetssang er en berikelse i gudstjenestene. Mange ganger gir deltakelse fra kor eller forsangere en ekstra inspirasjon og ekstra løft i så måte. Hamar domkor har deltakelse i noen gudstjenester som en del av sitt program.

Et forsangerkor skal bidra til god menighetssang og supplere med korsatser der det passer inn. I noen liturgiledd og salmer er det naturlig med flerstemt sang. Salmer og liturgiledd er en rik skatt i alle livets faser.

Det har startet en korgruppe hvor den enkelte medlem kan sette seg opp en "ønsketurnus". Vi ønsker derfor å utfordre nye og erfarne sangere til god kirkesang gjennom hele året. Med en gruppe sangere som basis er det også lettere å invitere sangere fra andre kor når det er naturlig.

Denne tjenesten baserer seg hovedsakelig på øvelser kl 10  i forkant av gudstjenester på søndager. Sangerne mottar SMS med salmenumre noen dager i forkant. Det kan bli aktuelt med en kveldsøvelse i semesteret for å kunne øve inn mer variert liturgisk repertoar. Dette er en glimrende mulighet til å bli enda bedre kjent med den rike sangskatten som er gitt oss i salmeboken.

Interesserte bes henvende seg til domkantor Trond Våge på e-post til tv283@kirken.no, eller SMS til 950 77 580.

 

Tilbake