Barnekor i Hamar og Vang


Liker du å synge? Liker du å gjøre ting sammen med andre? Da kan du bli med i barnekorene i Hamar eller Vang!  

Barn som synger i Vang kirke

Korøvelsene våre består av både sang og lek. Barnekorene deltar og synger på noen barn- og familiegudstjenester. 

Barnekorleder i Hamar og Vang menigheter er Tone Østli fra Ilseng. Hun har en mastergrad i utøvende musikk fra UiA, og i 2010 fullførte hun sin Postgraduate diploma ved Royal College of Music i London. Tone har også ansvaret for barnekoret knyttet til Ringsakeroperaen.
 

Barnekor tilbud i Hamar - Korøvelser i Hamar domkirke på mandager.

Poco a Poco (1.- 3.trinn)  kl. 17.30 til 18.10.

Amabile (4.-trinn og oppover)  kl. 18.30 til 19.30.

Nick Elliott er med som pianist.

 

Barnekortilbud i VangKorøvelser i Vang kirke på onsdager:

Vang kirkes barnekor: Et kortilbud for gutter og jenter fra 1. trinn og oppover kl. 18:00 til 18:45.

Nils Tore Enget er med som pianist.

 

Det koster kr. 400,- i året å være med i ett av korene. Betalingsgiro deles ut på øvelsene. Dere kan melde dere på via lenken, men dere trenger ikke være påmeldt til første øvingsdag.

Påmelding til barnekor i Vang

Påmelding til barnekor Hamar

Tilbake