Barnekor i Hamar og Vang


Pga koronarestriksjoner er det begrenset med barnekor. For oppdatert informasjon, ta kontakt med Tone Østli eller se facebookgruppene for korone: Hamar og Vang.

 

Tone Østli er fast ansatt som barnekorleder i Hamar og Vang menigheter. Tone Østli er fra Ilseng. Hun har en mastergrad i utøvende musikk fra UiA, og i 2010 fullførte hun sin Postgraduate diploma ved Royal College of Music i London. Tone har også ansvaret for barnekoret knyttet til Ringsakeroperaen.
 

Barnekor tilbud i Hamar - Korøvelser i Hamar domkirke på mandager.

Poco a Poco (1.- 3.trinn)  kl. 17.30-18.05.

Amabile (4.-trinn og oppover)  kl. 18.15 til 19.30.

Nick Elliott er med som pianist.

 

Barnekortilbud i Vang - Korøvelser i Vang kirke på onsdager:

Vang kirkes barnekor: Et kortilbud for gutter og jenter fra 1. trinn og oppover  Kl. 18:00-19:00.

Nils Tore Enget er med som pianist.

 

Det koster kr. 200,- i halvåret å synge i korene. Dere kan melde dere på via lenken, men dere trenger ikke være påmeldt til første øvingsdag.

Påmelding til barnekor i Vang

Påmelding til barnekor Hamar Domkirke

 

Velkommen!

Tilbake