Barnekor i Hamar og Vang


Liker du å synge? Liker du å gjøre ting sammen med andre? Da kan du bli med i barnekorene i Hamar og Vang.

Barn som synger i Vang kirke

Du må gå på barneskolen, og du skal være glad i å synge, og øve på å bli det.
Korøvelsene våre består av både sang og lek. Barnekorene deltar og synger på noen gudstjenester for små og store. 

Barnekorleder i Hamar og Vang menigheter er Tone Østli fra Ilseng. Hun har for tiden permisjon. Fra september og ut skoleåret 23/24 er det i hennes sted Bente Schipper som skal lede barnekorene. Hun har studert sang og musikk i alborg. "Sangen er det viktigste i livet" sier Bente. Hun gleder seg kjempemye til å bli kjent med deg!
 

Barnekor tilbud i Hamar
Amabile øver mandager i Storhamar kirke kl. 17.30 - 18.45
(inkludert vaffelpause hver gang og myldremiddag en gang i mnd)

Nick Elliott er med som pianist.

Barnekortilbud i Vang 

Vang kirkes barnekor øver onsdager i Vang kirke kl. 18.00 - 19.00
(familiemiddag i Kirkestua i partallsuker før øvelsen)

Nils Tore Enget er med som pianist.

 

Det koster kr. 400,- i året å være med i ett av korene. Betalingsgiro deles ut på øvelsene. Dere kan melde dere på via lenken, men dere trenger ikke være påmeldt til første øvingsdag.

For mer informasjon  - kontakt Bente Schipper på 408 89 265.

Påmelding til barnekor i Vang

Påmelding til barnekor Hamar

Tilbake