Gudstjenester i kirkene 18. april


Velkommen til gudstjeneste!

 

Det er igjen mulig å komme til gudstjeneste. Vi håper å se deg i en av våre kirker.

Søndag 18. april er det gudstjenester kl. 11 i Vang kirke, Øvre Vang kirke og Hamar domkirke. 

Tidligere tillyst avskjed med Michaela Bjørndal i domkirken denne dagen er avlyst. 

Tilbake