Årsmøte for Hamar menighet 7. april er utsatt


Hamar menighets årsmøte som var berammet til onsdag 7. april er utsatt. Årsmeldingen kan leses her.

 

Her kan dere gå inn og lese Hamar menighets årsmelding 2020.

Ny dato for årsmøte vil bli kunngjort her og i lokalpressen medio april.

Tilbake