Fasteaksjonen 2021


Hvert år er det Fasteaksjon - en innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp.

Bli med - Forandre. For andre.

 

I år er Kirkens Nødhjelps fasteaksjon digital og pengene trengs mer enn noen gang! Vipps til 2426. 
F.eks. for 250 kr kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet. 

Konfirmantene kan dessverre ikke gå med bøsser i år - men du kan bidra likevel med Vipps. 

Hver fredag i fastetiden tenner vi et lys og ber en bønn for fastetiden på Facebook-sidene til Kirken i Vang og Kirken i Hamar.

Fire onsdager kan du oppleve en digital mini-fastekonsert fra forskjellige kirker. Disse ser du også på Facebooksidene til Kirken i Vang og Kirken i Hamar.

Dine penger er med på å Forandre For Andre.
1,7 MILLIONER mennesker fikk hjelp i humanitære katastrofer i snitt de siste tre årene.

OVER 1,2 MILLIONER mennesker har fått tilgang til rent og trygt drikkevann.

OVER 384 000 har fått tilgang til et trygt toalett.

OVER 110 000 barn under fem år mottok helsehjelp.

MER ENN 12 000 kvinner og menn startet sin egen bedrift.

OVER 350 000 mennesker har fått hygieneopplæring.

OVER 3 800 husholdninger ble trent opp i jordbruksmetoder som er bedre tilpasset klimaendringer.

MER ENN 480 konflikter forebygget eller adressert gjennom Kirkens Nødhjelps fredsprogram

22 500 kvinner og barn som har vært utsatt for kjønnsbasert vold har mottatt psykososial og medisinsk hjelp.

Tilbake