GUDSTJENESTE PÅ HAMAR VELFERDSSENTRAL


 

Velkommen til gudstjeneste på Velferden!

SØNDAG 2. DESEMBER KL. 11.00.

Prest: diakon Siv Leirvik-Engevik
Organist: Geir Bjørnar Smebye

Etter gudstjenesten serveres litt førjulsgodt.

Vi gleder oss til å se deg der!

Hilsen Hamar og Vang menigheter

Tilbake