Olsok på Domkirkeodden


Velkommen til økumenisk gudstjeneste i forbindelse med Olsokmarkering på Domkirkeodden!

Fra Hamardomen innvendig

Søndag 28. juli kl. 20.00 inviterer vi deg til økumenisk olsokgudstjeneste.

Biskopen i Hamar, Hamar menighet, St. Torfinns menighet med flere medvirker på gudstjenesten. 
Catherine Jane Bothner-Bye deltar med gregoriansk sang.

Senere samme kveld kan du bli med på Olavsvake - en tusen år lang tradisjon! En unik mulighet til å tilbringe natta i Hamardomen fra kl. 01.00 - 06.00. 
Tidebønner med gregoriansk sang hver hele time - her kan du lukke øynene og lytte, eller låne en tidebønnebok og prøve å delta, akkurat slik det ble gjort i middelalderen. Stille tid i Hamardomen mellom tidebønnene. 

Samme dag arrangeres også konsert med Karoline Amb, olsokvandring og olsokforedrag.

Du kan lese mer om Olsokmarkeringen på Domkirkeodden her:

Tilbake