Vang kirkes prosjektkor


Vang kirkes prosjektkor har base i Vang menighet. Koret jobber med ulike kirkemusikalske prosjekter. 

Vang kirkes prosjektkor

Velkommen til Vang kirkes prosjektkor! Koret øver torsdager i Vang kirke fra kl. 18.30-21.00. Dirigent er kantor Nils Tore Enget. Ta kontakt om du ønsker å bli med.

Litt om korets historie: Nils Tore Enget startet koret da han begynte som kantor/organist i Vang menighet i 2015, da som et "juledagskor" - Et lite kor på 8 sangere som var forsangere under gudstjenesten 1. juledag.

Koret har medlemmer primært fra Vang, Hamar kommune, men også kommunene rundt er representert. Felles for alle er et ønske om å synge bra kirkemusikk i et vakkert kirkerom, som hele dette prosjektet er tuftet på.

Ved å følge oss her, får du oppdateringer om kommende prosjekter - For det er alltid et nytt prosjekt rundt hjørnet – og det er alltid plass til nye sangere

Tilbake