Hamar domkor


Velkommen til å være med i Hamar domkor. 

Hamar domkor synger i blå kapper i Hamar domkirke

Hamar domkor ble stiftet i 1966 og er tilknyttet Hamar domkirke. VI har et variert repertoar, men vi synger mest kirkemusikk, slik som Händels "Messias", Bachs "Juleoratoriet", "Johannespasjonen" og "Magnificat" og Mozarts "Requiem". Vi synger også kantater og andre mindre verk av norske og utenlandske komponister.

Vi samarbeider med musikere og sangere på lokalt og nasjonalt nivå. Vi samarbeider gjerne med andre kor når vi oppfører større verk. Vi har et godt sosialt miljø og mye moro på øvelsene. Vi reiser gjerne på tur, bl.a har vi vært i Sverige, England, Tyskland og Ungarn.

 

Ønsker du å bli med i Hamar domkor?

Sangere med noe erfaring er velkommen. Kom på en øvelse torsdager kl. 18.30-21.00 i Hamar domkirke eller ta kontakt med dirigent Trond Våge på e-post: trond.vage@kirken-hamar.no

Tilbake