Ivrig - Barneklubb i Vang


Annenhver onsdag møtes Ivrig - barneklubben i Vang.

Barn som går i 2.-7. trinn møtes i Kirkestua i Vang annenhver onsdag kl. 17.30-19.00.

Det er samling, lek, hobbyaktiviteter og en mulighet for å lære kjenne andre barn som bor i menigheten.

For mer informasjon ta kontakt med leder Solveig Flenvold. 977 66 401

Tilbake