Hamar kirkelig fellesråd må senke temperaturen i kirkene.


Hamar kirkelige fellesråd må senke temperaturen i kirker, krematorium og øvrige bygg i Hamar og Vang i mangel av penger til oppvarming.
 

Foto: John Christian Fjellestad

Hamar kirkelig fellesråd mangler økonomisk handlingsrom til å varme opp kirker og seremonirom i Hamar og Vang.

Aktiviteten vil i en periode bli flyttet, og Vang kirke og Domkirken vil bli helt eller delvis stengt på hverdager.

Tiltakene iverksettes gradvis fra uke 6, men i sin helhet fra mandag 12. februar 2024 i uke 7.

Søndagsgudstjenester er en lovpålagt forordning fra Hamar biskop og berøres ikke av disse tiltakene. Gravferdsseremonier begrenses til to tilgjengelige ukedager torsdag og fredag (mot tidligere tre). Alle møter og samlinger som normalt skjer i kirkene som nå stenger i korte perioder, forsøkes flyttet til andre lokaler.

2023 ble et krevende driftsår for Hamar kirkelige fellesråd. Vi har ansvar for å forvalte kirker og krematorium og øvrige bygg og anlegg i Hamar og Vang.

Vi tilrettelegger for gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning, korøvelser, konserter, baby- og småbarnsang, diakonale tiltak og sosiale møtepunkter, og mye annen aktivitet for barn, unge og voksne i Hamar og Vang. Vedlikehold av gravplasser, utearealer, kirker, krematorium og øvrig bygningsmasse utføres kontinuerlig for god tilgjengelighet og opplevelse for hele befolkningen i kommunen.

Kommunal strømstøtte har de to siste årene vært avgjørende for å holde bruksvennlig romtemperatur og normal aktivitet i kirkene. Vedvarende høye strømpriser medfører at Kirkelig fellesråd ikke har økonomi til oppvarming av kirker og bygg. Fellesrådet har derfor vedtatt en plan for å redusere strømforbruket betydelig i Hamar domkirke og i Vang kirke på hverdager i perioden februar til april og oktober og november. Det gjennomføres også endringer i oppvarming av krematoriet og andre bygg. 

Tiltakene gjelder slik for kirker og krematorium:

Hamar sokn

Vang sokn

  • I Vang kirke senkes temperaturen ned til 10`C fra mandag til torsdag. Det legges ikke opp til gravferd eller annen aktivitet i kirken disse dagene.
  • Vang kirke kan varmes opp for gravferdsseremonier fredag.
  • Øvre Vang kirke varmes ikke opp for faste ukentlige aktiviteter.
  • Øvre Vang kirke varmes opp for gravferdsseremonier en ukedag (torsdag /fredag).

For begge sokn:

Konsekvenser:

 

Her kan du lese mer om situasjonen

Tilbake