Festivalgudstjeneste og avduking portrett i Hamar domkirke


Søndag 11. februar overrakte Biskop Ole Kristian Bonden et portrett av biskop emerita Solveig Fiske til Hamar menighet.

Foto: Elin Gullhav

Ved søndagens festivalgudstjeneste i Hamar domkirke fikk vi høre biskop emerita Solveig Fiske preke. Gudstjenesten ble avsluttet med at biskop Ole Kristian Bonden på vegne av Hamar bispedømme overrakte portrettet av Solveig Fiske til Hamar menighet ved nestleder Elisabeth Strøm. Portrettet henger nå i i våpenhuset i Hamar domkirke ved siden av hennes forgjengere i bispedømmet.

På bildet til venstre ser vi nestleder i Hamar menighet, Elisabeth Strøm og klokker Torstein Tveiten Holten sammen med biskop Ole Kristian Bonden

Til høyre: Domprost Kirsten Almås og Biskop em Solveig Fiske og fremst kirketjener Janna Brenden i prosesjon ut av kirken for å henge opp portrettet.

Tilbake