Ny hjemmeside for gravplassmyndigheten i Hamar


Bli kjent med vår nye hjemmeside!

Bilde av forside ny hjemmeside

Vi har valgt å lage ny layout for hjemmesiden som gjelder gravferd. Er du på vår ordinære side (kirken-hamar.no) kan du velge "Gravferd/Gravplass", så kommer du til den nye siden.

Ansvarlig gravplassmyndighet i Hamar er Hamar kirkelige fellesråd. Fellesrådets oppgaver er å legge til rette for en verdig gjennomføring av gravferder og å sørge for at gravplasser og gravlunder forvaltes og driftes på en god måte ut fra bestemmelsene i gravplassloven. Fellesrådet skal yte tjenester for alle innbyggere i kommunen, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.

Har du tilbakemeldinger om den nye nettsiden? Er det noe du liker eller noe du savner? La oss få vite om det! 

 

Tilbake