KIRKEKONTORET PÅ FLYTTEFOT


 

Kirkevergen og kirkekontoret har hatt kontor i rådhusets tredje etasje i Vangvegen 51 siden rådhuset sto innflyttingsklart i 2001. Men i løpet av februar vil både kirkeansatte og inventar være på plass  i Holsetgata 2. Selve flyttingen starter mandag 11. februar og fra da av vil vi være å finne i Holsetgata. Velkommen på besøk hos oss i nye lokaler! Vi gleder oss!

Mange ansatte
Det er 10 ansatte som har hatt kontorplass i rådhuset pr i dag, og ytterligere 3 ansatte som har hatt tilhold et annet sted, som nå flytter sammen. I Holsetgata 2 får de kontorplasser, samtalerom, større møterom, garderobe, noe lagerrom og et resepsjonsområde i tilknytning til hovedinngangen. Alt i alt ca 330 m2. I tillegg får de parkeringsplasser på eiendommen.

Øvrige 20 kirkegårdsarbeidere; diakon, menighetspedagog, prester, domprost, kateket, organister, konsulent, sekretærer og kirketjenere vil fortsatt være lokalisert ved kirkene i kommunen; Storhamar, Vang, Domkirken og Krematoriet/Hamar kirkegård. 

Gleder seg
- Eiendommen i Holsetgata 2 tror vi skal oppleves som et inviterende og hyggelig sted for samtaler omkring dåp, vielse og gravferd. Men vi vil også være et sted å stikke innom for en uformell prat, sier kirkeverge Daniel Flugstad. 

I løpet av 2018 har eiendommen blitt pusset opp innvendig til lyse egnede lokaler og det gjøres i disse dager diverse inndeling av kontorer etter kirkens behov.

- Samlet sett har høy motivasjon hos ansatte, menighetsråd og kirkelige utvalg, samt tilbakemeldinger fra folk i byen, bidratt til at dette blir et felles løft for å gjøre kirken enda mer tilgjengelige for de som trenger den, sier Flugstad.

Lokaliseringen nær domkirken og kultursentrum, samt nærmere Hamar kirkegård og krematoriets seremonier, er også så optimalt som det er mulig å få til.

Tilbake