LØRDAGSMUSIKK / KÅSERIKONSERT


 

Nils Kristian Lie kåsserer om salmedikteren og forfatteren Ronald Fangens liv og virke. Han skrev blant annet salmen Guds menighet, er jordens største under. Han var en periode leder i Forfatterforeningen og under krigen var satt han lenge i de nye makthavernes fangenskap. Han bodde de siste årene av sitt liv i Ringsaker og er gravlagt ved Ringsaker kirke. Trond Våge spiller musikk av Arild Sandvold, en komponist Ronald Fangen ofte sammarbeidet med.
Kollekt ved utgangen til inntekt for nytt orgel i domkirka.

Tilbake