Resultat av kirkevalget for menighetsrådene i Hamar og Vang


Her kan du se hvem som er valgt til å sitte i menighetsrådet for Hamar sokn og Vang sokn de kommende fire årene!

HAMAR SOKN

 Medlemmer
 1. Solveig Seem
 2. Mona Rønning Bergerud
 3. Elisabeth Strøm
 4. Harald Sanaker
 5. Astrid Stana
 6. Frank Hermann Müller
 7. Sidsel Lied
 8. Marit Skjerven Amlien

 Varamedlemmer:
  9. Stig Jørund Bernts-Öfwermann Arnesen
 10. Stein Frøysang
 11. Berit Glesaaen Nyberg
 12. Solveig Fjøsne Rusten Saltvik
 13. Jardar Strand


VANG SOKN

 Medlemmer:
 1. Ole Anders Tomter
 2. Charlotte Mohn Gaustad
 3. Inger Steinsland Fæster
 4. Thomas Andre Amundsen
 5. Maria Yran
 6. Eline Høiberget

 Varamedlemmer:
  7. Arild Bratheim
  8. Mona Anita Kristiansen
  9. Espen Liljan Bjerkås
 10. Roger Mauritz Willard
 11. Elin Gullhav

 

Tilbake