Åpen domkirke


Når vonde og triste hendelser skjer i lokalsamfunnet berører det oss alle, i tillegg til den nære familie. Derfor er Hamar domkirke åpen tirsdag 29. august kl. 17.00-19.00.

Når vonde og triste hendelser skjer berører det lokalsamfunnet sterkt, i tillegg til den nære familie.

Kirkerommet er åpent for deg som vil tenne lys, sitte i stillhet eller trøste hverandre. Det er prest og kateket til stede som du kan snakke med. 

 

Tilbake