KIRKEVALGET 8. - 9 SEP. 2019


 

Din kirke trenger deg!
8. og 9. september skal det velges medlemmer til menighetsrådet i Hamar sokn.
Nå har du muligheten til å bli med og bestemme hva din lokale kirke skal prioritere og hvordan du vil at kirken skal være. Du kan bidra i arbeidet med å utvikle lokalkirken din. Har du lyst til å stille til valg? Eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg? Ta kontakt med oss.

Din kirke - ditt valg - du kan bidra!...
Kirkevalg 2019

Tilbake