Velkommen til å stemme i Kirkevalget 2023


Kirkevalget 2023 - tid og sted for valget, digitalt og fysisk.

Tilhører du Hamar sokn - finner du mer informasjon om tid og sted her.

Tilhører du Vang sokn - kan du lese mer om tid og sted her.

Tilbake