Invitasjon til avduking av Biskop Rose-statue


Velkommen til Hamar domkirke 20. mai 2023 kl. 14.00 - 16.00!

Biskop Rose i biskopkappe

På dagen 30 år etter at Rosemarie Köhn ble vigslet som Norges og Nordens første kvinnelige biskop, avduker vi en statue av henne utenfor domkirken på Hamar. Statuen er av laget av billedhugger Merete Sejersted Bødtker og gis i gave til Hamar domkirkes menighetsråd fra Biskop Roses stiftelse.

Vi inviterer til et åpent arrangement som begynner med et kulturarrangement i Hamar domkirke. Deretter avdukes statuen og det blir folkefest med servering på kirkebakken. Ingen påmelding nødvendig til arrangementet.

Medvirkende: Preses Olav Fykse Tveit, leder av Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum, biskop Ole Kristian Bonden, ordfører Einar Busterud, tidligere statsråd Gudmund Hernes, domkantor Trond Våge, solist Kristine Våge, gitarist Simen Skrebergene, Hamar domkor, Amabile barnekor, Vang kirkes barnekor, leder ved Likestillingssenteret på Hamar Goro Ree-Lindstad, ektefelle Susanne Sønderbo, Dr. Heinz Walter Knackmuss, leder av Biskop Roses stiftelse Arve Juritzen, leder av Hamar domkirkes menighetsråd Solveig Seem, Rosemarie Köhns grandniese Vilde Johannessen.

Velkommen!

Tilbake