Nye menighetsråd Hamar og Vang menigheter


Her kan du se hvem som stiller til valg i nye menighetsråd i Hamar og Vang menigheter!

Logo kirkevalget 2023

Nominasjonskomiteens liste til valg av nytt menighetsråd,
Hamar menighetsråd

1.Frank Müller, 1979
2. Stig Jørund B. Arnesen, 1975
3. Mona Rønning Bergerud, 1968
4. Astrid Stana, 1959
5. Sidsel Lied, 1948
6. Harald Sanaker,1955
7. Elisabeth Strøm, 1975
8. Stein Frøysang, 1954
9. Berit Glesaaen Nyberg, 1947
10. Marit Amlien,1952
11. Solveig Fjøsne Saltvik, 1949
12.Solveig Seem, 1957
13.Jardar Strand, 1948
14. Rune Torger Helleberg, 1972
15. Jan Einar Holsen, 1958
16. Kirsten Rabstad,1953
17. Ola Jensen, 1991
18. Reidun Louise Holten, 1942

Nominasjonskomiteens liste til valg av nytt menighetsråd,
Vang menighetsråd

1. Inger Marie Steinsland Fæster, 1968, ufør/lærer
2. Arild Bratheim, 1973, økonomikonsulent
3. Ole Anders Tomter, 1960, bonde
4. Espen Liljan Bjerkås, 1984, systemarkitekt
5. Mona Anita Kristiansen, 1970, sekretær
6. Roger Mauritz Willard, 1952, pensjonist
7. Maria Yran, 1975, fagarbeider barn og unge
8. Elin Gullhav, 1962, redaktør Kirkebladet
9. Thomas Andre Amundsen, 1971, turplanlegger
10. Eline Høiberget, 1966, lektor
11. Einar Røshol Heiervang, 1959, overlege/professor
12. Kjærsti Bakke, 1967, virksomhetsleder
13. Charlotte Mohn Gaustad, 1978, daglig leder

Nærmere presentasjon av kandidatene samt endelige valglister kommer i mai/juni.

Med forbehold om endringer i lista etter supplerende nominasjon med frist 15. mai.
Vil du vite mer? Gå inn på Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

Tilbake