Bach på påskeaften


HAMAR DOMKIRKE 08.APRIL KL.12.00

For mange er Bachs musikk og påske tett knyttet sammen. Hans pasjoner er for mange inngangen til påskehøytiden, der han skaper store musikkdramaer av Jesu lidelseshistorie. Men også i hans orgelverker finnes mange komposisjoner som utdyper påskedramaet. Orgelkoralene som baserer seg på salmemelodier er inderlige tolkninger av påskefortellingen, og ved denne konserten får vi høre  bl.a høre O lamm Gottes unschuldig, Schmücke dich og O mensch beweien dein Sünde gross.

Konserten innledes med Bachs store preludium og fuge i h-moll, som er tonearten som i den klassiske affektlæren knyttes til sorg og pasjon. Konserten er gratis og Domorganist Trond Våge spiller på domkirkens nye Weimbs-orgel.

Gratis inngang.

Velkommen!

Tilbake