Kirkevalget 2023


Vil du ha innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke?

Annonse som oppfordrer til å stille til menighetsrådsvalg

Dersom du er opptatt av gudstjenester,
musikk, misjon eller barne- og ungdomsarbeid,
still til menighetsrådsvalg.

Vil du ha et annet godt råd? Dersom
du er opptatt av miljø og rettferdighet,
jus eller økonomiforvaltning,
still til menighetsrådsvalg.

Uansett hva du mener er et godt
menighetsråd, bli med og bestem over
hva som skal skje i kirken der du bor.
Still til valg.

kirkevalget.no

Ta kontakt med oss i Hamar og Vang menigheter på telefon 625 63 750 eller på epost post.hamar@kirken.no

 

Tilbake