Ole Kristian Bonden vigsles til ny biskop i Hamar


29. januar vigsles Ole Kristian Bonden til biskop i Hamar bispedømme. Det skjer i en høytidelig gudstjeneste i Hamar domkirke der H.M. Kong Harald deltar. Flere statsråder, mange av landets biskoper og inviterte gjester fra inn- og utland deltar også.

Foto: Hamar bispedømme

– Jeg håper vigslingen kan bli en fest for folkekirka, til glede og inspirasjon. For meg personlig vil vigslingen virkeliggjøre at nå blir jeg biskop, men også være en påminnelse om at jeg er omslutta av Guds nåde og kirkas forbønn. Jeg vil trenge det.     

Åpent for alle

Gudstjenesten i Hamar domkirke er åpen for alle, men det er begrensa antall plasser, så vær ute i god tid. Dørene stenger en halv time før gudstjenesten starter, og i tillegg vil det bli sikkerhetskontroll ved inngangen.

Gudstjenesten vil strømmes til nett og på Facebook.

Følg innsettelsesgudstjenesten her

Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i Hamar domkirke.

Han ble tilsatt som biskop av Kirkerådet i november 2022. Han har de siste årene vært prost i Sør-Østerdal prosti med arbeidssted i Elverum.

Ole Kristian Bonden følger i spora til sine forgjengere biskop em. Solveig Fiske og Rosemarie Köhn. Han sa i sin tilsettingstale at begge hadde vært til stor inspirasjon og forbilder på hva en biskop er.

– To ting har de prenta inn i meg: «Ingen tro er for liten», og «Gud gjør ikke forskjell på folk”.

Han mener kirka må være tilgjengelig for folk og folks behov. – Kirka skal være der for folk når de trenger det.

Les mer om Ole Kristian Bonden

Bonden sin CV leser du her

Slik foregår vigslingen

Når en biskop skal tiltre, gjøres dette gjennom en høytidelig vigslingsseremoni. Det skjer i forbindelse med en gudstjeneste i domkirka.

I vigslingsgudstjenesten framstiller bispedømmerådsleder Gunhild Tomter Alstad den nye biskopen. Deretter leses det fra bibelen om tilsynsoppdraget som tilligger biskopen. Så holder preses Olav Fykse Tveit (den ledende biskopen) en tale før den nye biskopen skal avlegge sitt løfte. Dette bekreftes så med et håndtrykk.

Etter håndtrykket kneler den nye biskopen og blir bedt for med håndspåleggelse fra andre biskoper og medvirkende. Deretter tar den nye biskopen over ledelsen av gudstjenesten som fortsetter med trosbekjennelse, lesing fra evangeliet, preken, bønn og nattverd.

Biskop betyr «å se til». Biskopen i Hamar har tilsyn med 164 kirkesokn og alle kirkelige tilsatte og øvrige medarbeidere. Sammen med de andre biskopene har biskopen også ansvar for kirkas lære.

Les mer om biskopens rolle her

Program for innsettelsen

Allerede lørdag kveld starter programmet med en skriftemålsgudstjeneste i domkirken. Etter vigslingen dagen etter er det mottakelse for inviterte gjester.

Lørdag 28. januar kl. 17.15: Skriftemålsgudstjeneste i Hamar domkirke ledet av konstituert domprost Per Erik Stave Engdal

Søndag 29. januar kl. 11.00: (oppmøte senest kl. 10.30): Vigslingsgudstjeneste i Hamar domkirke. Varer ca. 1,5 time.

Søndag 29. januar kl. 13.30: Mottakelse på Scandic hotell, Hamar for inviterte gjester.

Skriftemålsgudstjeneste

I en gudstjeneste kvelden før vigslingen vil den nye biskopen, de som skal vigsle han og hans nærmeste medarbeidere reflektere over hvor man står i livet og gjøre seg klar til å gå videre.

Det er en åndelig forberedelse til å gå inn i bispetjenesten. Etter gammel, kirkelig tradisjon er døgnskillet ved solnedgang (kl. 18.00), så denne forberedelseshandlingen markerer begynnelsen på vigslingsdagen i den kirkelige kalenderen, selv om den altså skjer dagen før handlingen etter vår moderne kalender.
Skriftemålsgudstjenesten er offentlig og starter kl. 17.15.

Et blikk av kjærlighet

Ole Kristian Bonden ser fram til sin nye gjerning. Aller mest gleder han seg til å komme rundt og treffe folk.

– Det fineste jeg kan gi folk er velsignelsen, sier den nye biskopen og sier at velsignelsen er en påminnelse om at Gud ser oss.

Han mener velsignelsen gjør noe med oss, og deler sin egen erfaring. – Når jeg blir velsignet, kjenner jeg på et nærvær som om Gud ser meg. Det blir som et blikk av kjærlighet jeg tar med meg ut når jeg går. Det er sterke ord som gjør noe med meg som menneske.

Velsignelsen 

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred."

Tilbake