Samenes nasjonaldag


Hamar bispedømme feirer samenes nasjonaldag med gudstjeneste i Hamar domkirke mandag 6. februar kl. 16.30.

(Komsekuler er den sør-samiske menigheten sin gave til alle dåpsbarn.
Foto: Jorun Vang/Hamar bispedømme)

Vi feirer samenes nasjonaldag med gudstjeneste i Hamar domkirke - den vil passe for hele familien! 

De som leder gudstjenesten er domprost Kirsten Almås og biskop Ole Kristian Bonden sammen med sokneprest på Biri, Hanne Skjesol. Organist: Karin Eline Hartvigsen (Tynset)

Etter markeringen i kirka, blir det festmiddag på Ynglingen kl. 17.30 med underholdning og tale for dagen ved fylkesordfører Even Aleksander Hagen.
Gratis inngang

Velkommen!

Tilbake