Velkommen til kirkebokutdeling!


 

Hei! I løpet av noen dager vil din 4-åring få invitasjon i posten til 4-årsbokutdeling i Hamar menighet eller Vang menighet.
 

Påmelding til kirkebokutdeling og samling i Hamar menighet.

Samlingen finner sted i Storhamar kirke tirsdag 3. november kl. 17.30 - 18.30. Selve 4 årsbok-utdelingen skjer også i Storhamar kirke søndag 8. november kl. 11.00.

Påmelding til kirkebokutdeling og samling i Vang menighet.
I Øvre Vang kirke er det samling tirsdag 10. november kl. 17.30 - 18.30, mens selve utdelingen skjer søndag 15. november kl. 11.00.

I Vang kirke er det samling tirsdag 17. november kl. 17.30 - 18.30 og 4 årsbok-utdelingen skjer søndag 22. november kl. 11.00.

Vi gleder oss til å møte deg! Velkommen!

Tilbake