Forum for tro og tanke


Velkommen til den andre kvelden i serien "Forum for tro og tanke" onsdag 21. desember kl. 19.

Ønsker du mer kunnskap om tro, kirke og kristendom? Dyktige fagfolk holder foredrag. Etterpå blir det mulighet for spørsmål. Samtalen ledes av en av prestene, og kvelden avsluttes med bønn for natten (completorium).

Onsdag 21. desember – Morten Stensberg: En krybbe var vuggen som ventet ham her. En Gud stor nok til å bli som et lite menneske.
Teologen Tertullian beskrev underet at Gud ble menneske som navet frelsen dreier rundt. Tanken på at barnet i krybben var sann Gud og sant menneske har vekket anstøt og hoderysting, tilbedelse og glede. For noen var tanken om Guds menneskeverden i Jesus Kristus en umulighet. Men om det virkelig er sant, får alle spørsmålene vi stiller oss et annet perspektiv.

Arrangementet er en del av Jul i Kirkebakken. Les mer https://kirsten-flagstad.no/jul-i-kirkebakken?ref=13
Les også om hva som skjer i Hamar på www.julihjertet.no

Velkommen! 

Tilbake