"BYENS OG FOLKETS INSTRUMENT."


Trenger du en flott gave til noen? Eller vil du selv gi et bidrag til det nye orgelet? Da kan du kjøpe et eksklusivt andelsbrev.

Utseende andelsbrev

Du kan få kjøpt eksklusive nummererte andelsbrev pålydende kr 1000, eller du kan velge beløpet selv.
Da blir du eier av et nummerert flott andelsbrev som bevis på ditt bidrag!

Ønsker du å bestille et slikt andelsbrev - ta kontakt med
orgelinnsamlingskomitéen ved Solveig Seem på telefon/sms: 924 50 458 / epost: sol-see@online.no

eller Hamar og Vang kirkekontor på telefon: 625 63 750 / epost: post.hamar@kirken.no 

Betaling: Vipps 100377 til Hamar Domkirke orgelaksjonen /kontant /via nettbank.

Andelsbrevet kan kjøpes på Hamar og Vang kirkekontor i Holsetgata 2, eller i Hamar domkirke ifbm søndagsgudstjeneste.

Tilbake