Avskjedsgudstjeneste biskop Solveig


Det blir avskjedsgudstjeneste for biskop Solveig i Hamar domkirke søndag 23. oktober kl. 11.00.

Gudstjenesten er åpen for alle som ønsker å være tilstede i tillegg til inviterte gjester.


Domprost Kirsten Elisabeth Almås og preses Olav Fykse Tveit vil lede gudstjenesten. Inviterte gjester vil også bidra inn.
Domkantor Trond Våge og kantor Gudbrand Aasen står for musikken.

Blant de inviterte gjestene finner vi blant annet preses for Den norske kirke, statsforvalteren i Innlandet, ordførere og ledere av fellesråd og menigheter i Hamar bispedømme. 

Offeret går denne dagen til TV-aksjonen.

Etter gudstjenesten vil det være mottakelse for inviterte gjester på hotell Scandic. 

Tilbake