Bli kjent med vår nye domprost Kirsten.


Kirsten Almås (61) vår nye domprost blir å finne på sitt kontor i Hamar og Vang kirkekontor fra og med 15. september.

Her kan du lese intervju med henne. Det står også å lese i siste Kirkeblad for Hamar og Vang menigheter.

 

Foto: Inger Stensrud Haug

Tilbake