Tilbud om sorggruppe for etterlatte etter selvmord


Oppstart onsdag 19. oktober kl. 1700 - 18.30, Klokkergarden i Løten (like ved Løten kirke).

Mennesker i ulike aldre i samtale rundt et bord

Dette tilbudet er et samarbeid mellom Elverum, Løten, Stange og Hamar.
Meld deg på til diakon Siv Leirvik-Engevik
på telefon: 930 47 243 eller på epost: sl285@kirken.no.

Gruppa møtes på onsdager i Klokkergarden i Løten. kl. 1730-1900
og ledes av diakon fra Hamar/Elverum. 

Du bestemmer hvor mye du vil dele av din historie,
og det er taushetsplikt innad i gruppa.

En gruppe vil bestå av 4-6 personer.

Sorg er ikke en sykdom,
men den kan gi store fysiske og psykiske smerter.
Sorg er ikke bare følelser. Hele kroppen er med.
Det kan kjennes som å bli revet i stykker innenfra.
Alt oppleves som kaos.

Velkommen til deg som trenger et sted hvor du kan møte andre
med samme erfaringer som deg selv.

Tilbake