Babysang i Storhamar og Vang


Velkommen til babysang i Storhamar og Vang kirke.

Pga koronasituasjonen må du melde deg på til babysang.
I Storhamar melder du deg hver uke i facebookgruppen. I Vang melder du deg til en 6 ukers kurs her på hjemmesiden.

 

Påmeldingen til Vang er til et lengre kurs. Hjemmesiden og facebookgruppen blir oppdatert når neste påmeldingsmulighet er.


Påmelding til Storhamar åpner mandag kl. 10.00 hver uke.
Se facebook-gruppene for mer info: Babysang i Vang og babysang i Storhamar.

Det er begrenset antall plasser begge steder.

Babysangen i Vang blir ledet av Guro Ødegård Lundby. Hun er utdannet faglærer i musikk, drama og kristendom. Hun har drevet med både babysang og småbarnssang i flere år. 

Babysangen i Storhamar blir ledet av Frida Johansson i en periode. Hun er utdannet menighetspedagog i Sverige. Hun har sunget mange år i kor og har ledet babysang i flere år der hun har jobbet før i Sverige, Oslo og New York. 


Storhamar kirke - onsdager
Kl. 11.00: Babysang 0-8 måneder.
Kl. 11.30: Lunsjpause. Ta med deg matpakke, så serverer vi kaffe/te.

Kirkestua ved Vang kirke - mandager
Etter påske starter et nytt 5 ukers kurs. Du kan velge mellom to tidspunkter;
Kl. 10.30 og kl. 11.30.
Mulighet for påmelding finner du under "Påmeldinger" her på hjemmesiden.


Babysang - for hvem?
Dette er et tilbud til foreldre eller annen omsorgsperson med barn opp til
ca. ett år. Invitasjonen blir sendt til dem som melder sitt barn til dåp i Hamar menighet, men andre er også hjertelig velkommen til babysang i kirken.
Vi ønsker å være en åpen kirke hvor alle skal føle seg velkomne. Babysang er et tiltak innenfor rammen av Hamar menighets trosopplæring.

Hvorfor babysang?
Stemme, fysisk kontakt og øyekontakt er viktig for nærhet mellom barnet
og den voksne. Gjennom sang, rytme og bevegelse forsterkes fellesskap og positiv kommunikasjon. Barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling blir stimulert, og det skapes glede og gode øyeblikk. Både små og store blir engasjert med hele kroppen og flere sanser.

Vi ønsker å gi inspirasjon til å bruke sang og musikk sammen med barnet i hverdagen ved å gi gode sanger, leker, rim og regler med på veien.
Som kirke vil vi også forsøke å formidle et positivt Gudsbilde og bidra til å skape en bro mellom himmel og hverdag.
Sist, men ikke minst, kan babysangen være en hyggelig og sosial møteplass hvor småbarnsforeldre kan dele erfaringer og knytte kontakter.

Hvordan foregår det?
Fra vår store sangskatt vil vi hente både tradisjonelt og nyere stoff. Det blir kjente og kjære barnesanger, salmer, viser og enkle lekesanger. Rim og regler, rytmeleker, bevegelse og dans vil få stor plass. Stemmen er det viktigste instrumentet vi bruker, men det kreves ingen sangkvalifikasjoner! For ditt barn er nemlig din stemme den vakreste i hele verden.

Spørsmål?
Vang: Guro Ødegård Lundby tlf. 92035508

Storhamar: Frida Johansson tlf. 92 22 55 32

Tilbake