Babysang i Storhamar og Vang


Babysang er musikk, dans, rytme, oppdagelse i kirkerommet, sosial møteplass og helt gratis.

Babyer løftet opp mot kirketaket

Velkommen til babysang i Storhamar kirke og Vang kirke

Tilbudet er åpent for alle og er helt gratis. 
Se facebook-gruppene for mer info og oppstartsdatoer: Babysang i Vang og babysang i Storhamar.
 

Vang kirke - mandager kl. 13:00
kl. 12.30 Dørene åpnes
kl. 13.00 Babysang
kl. 13.40 Felleslek, mingling, hygge. Servering av kaffe og noe å bite i. Ta med matpakke hvis ønskelig.

Storhamar kirke - onsdager kl. 11.00
kl. 10.30 Dørene åpnes
kl. 11.00: Babysang
kl. 11.40: Felleslek, mingling, hygge. Servering av kaffe og noe å bite i. Ta med matpakke hvis ønskelig.

 

Babysang - for hvem?

Dette er et tilbud til foreldre eller annen omsorgsperson med fokus på barn opp til 1 år. Også eldre barn kan være med på de små sine premisser.
Invitasjonen blir sendt til dem som melder sitt barn til dåp Hamar og Vang menigheter, men andre er også hjertelig velkommen til babysang i kirken. Vi ønsker å være en åpen kirke hvor alle skal føle seg velkomne. Babysang er et tiltak innenfor rammen av menighetenes trosopplæring.

 

Hvorfor babysang?

Stemme, fysisk kontakt og øyekontakt er viktig for nærhet mellom barnet og den voksne. Gjennom sang, rytme og bevegelse forsterkes fellesskap og positiv kommunikasjon. Barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling blir stimulert, og det skapes glede og gode øyeblikk. Både små og store blir engasjert med hele kroppen og flere sanser.

Vi ønsker å gi inspirasjon til å bruke sang og musikk sammen med barnet i hverdagen ved å gi gode sanger, leker, rim og regler med på veien. Som kirke vil vi også forsøke å formidle et positivt Gudsbilde og bidra til å skape en bro mellom himmel og hverdag. Sist, men ikke minst, kan babysangen være en hyggelig og sosial møteplass hvor småbarnsforeldre kan dele erfaringer og knytte kontakter.

 

Hvordan foregår det?

Fra vår store sangskatt vil vi hente både tradisjonelt og nyere stoff. Det blir kjente og kjære barnesanger, salmer, viser og enkle lekesanger. Rim og regler, rytmeleker, bevegelse og dans vil få stor plass. Stemmen er det viktigste instrumentet vi bruker, men det kreves ingen sangkvalifikasjoner! For ditt barn er nemlig din stemme den vakreste i hele verden.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med menighetspedagog Frida Johansson, fj734@kirken.no / tel. 92 22 55 32.

Tilbake