Babysang i Storhamar og Vang


Velkommen til babysang i Storhamar og Vang kirke.

Nytt for høsten 2020 er at du må melde deg på til babysang.
I Storhamar melder du deg til hver uke. I Vang melder du deg til en 6 ukers kurs med oppstart 12. oktober.

 

Påmeldingen til Vang åpner tirsdag 29. september og du finner den under "påmeldinger" her på hjemmesiden vår.
Påmelding til Storhamar åpner mandag kl. 10.00 hver uke.
Se facebook-gruppene for mer info: Babysang i Vang og babysang i Storhamar.

Det er begrenset antall plasser begge steder.

 

I en periode i høst skal Hans Martin Vilberg ha ansvaret for babysangen i Storhamar. "Det blir spennende å se om jeg kan trylle fram noen gamle kunster utover høsten. Forhåpentligvis skremmer jeg ikke bort barna og foreldrene som ønsker å komme til kirka si", sier Hans Martin.

Hans Martin Vilberg er 36 år og er utdanna musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole. Han jobber til daglig i KFUK-KFUM Hamar Ynglingen og KFUK-KFUM Hedmark og Oppland. Tidligere har han jobba 5 år som trosopplærer og organist i Gjøvik. Der starta han bl.a. opp med babysang i flere av kirkene i kommunen. 

Babysangen i Vang blir ledet av Guro Ødegård Lundby. Hun er utdannet faglærer i musikk, drama og kristendom. Jobbet tidligere som menighetspedagog i Åmot og drev da både babysang og småbarnssang. Frivillige og ansatte i menigheten vil også være med på babysangen.


Storhamar kirke - onsdager
Kl. 11.00: Babysang 0-8 måneder.
Kl. 11.30: Lunsjpause gruppe 1. Ta med deg matpakke, så serverer vi kaffe/te.
Kl. 12.30: Babysang tilpasset barn som krabber/går, ca 8 til 18 mndr.
Kl. 13.00: Lunsjpause, gruppe 2. Ta med deg matpakke, så serverer vi kaffe/te.

Kirkestua ved Vang kirke - mandager
Kl. 11.00: Babysang 0 - 18 mndr


Babysang - for hvem?
Dette er et tilbud til foreldre eller annen omsorgsperson med barn opp til
ca. ett år. Invitasjonen blir sendt til dem som melder sitt barn til dåp i Hamar menighet, men andre er også hjertelig velkommen til babysang i kirken.
Vi ønsker å være en åpen kirke hvor alle skal føle seg velkomne. Babysang er et tiltak innenfor rammen av Hamar menighets trosopplæring.

Hvorfor babysang?
Stemme, fysisk kontakt og øyekontakt er viktig for nærhet mellom barnet
og den voksne. Gjennom sang, rytme og bevegelse forsterkes fellesskap og positiv kommunikasjon. Barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling blir stimulert, og det skapes glede og gode øyeblikk. Både små og store blir engasjert med hele kroppen og flere sanser.

Vi ønsker å gi inspirasjon til å bruke sang og musikk sammen med barnet i hverdagen ved å gi gode sanger, leker, rim og regler med på veien.
Som kirke vil vi også forsøke å formidle et positivt Gudsbilde og bidra til å skape en bro mellom himmel og hverdag.
Sist, men ikke minst, kan babysangen være en hyggelig og sosial møteplass hvor småbarnsforeldre kan dele erfaringer og knytte kontakter.

Hvordan foregår det?
Fra vår store sangskatt vil vi hente både tradisjonelt og nyere stoff. Det blir kjente og kjære barnesanger, salmer, viser og enkle lekesanger. Rim og regler, rytmeleker, bevegelse og dans vil få stor plass. Stemmen er det viktigste instrumentet vi bruker, men det kreves ingen sangkvalifikasjoner! For ditt barn er nemlig din stemme den vakreste i hele verden.

Spørsmål?
Vang: Guro Ødegård Lundby tlf. 92035508

Storhamar: Frida Johansson tlf. 92 22 55 32

Tilbake