Babysang i Storhamar og Vang


Velkommen til babysang i Storhamar og Vang kirke

 

 

Oppstart 23. august for Vang og 25. august for Hamar.
Se facebook-gruppene for mer info og påmelding: Babysang i Vang og babysang i Storhamar.

Babysangen i Vang blir ledet av Guro Ødegård Lundby. Hun er utdannet faglærer i musikk, drama og kristendom. Hun har drevet med både babysang og småbarnssang i flere år. 

Babysangen i Storhamar blir ledet av Frida Johansson i en periode. Hun er utdannet menighetspedagog i Sverige. Hun har sunget mange år i kor og har ledet babysang i flere år der hun har jobbet før i Sverige, Oslo og New York. 


Storhamar kirke - onsdager kl. 11.00
Kl. 11.00: Babysang
Kl. 11.30: Lunsjpause. Ta med deg matpakke, det serveres kaffe/te.

Kirkestua ved Vang kirke - mandager kl. 11.00
kl. 11.00 Babysang
kl. 11.30 Lunsjpause. Ta med egen matpakke, så serves det kaffe/te.


Babysang - for hvem?
Dette er et tilbud til foreldre eller annen omsorgsperson med barn opp til
ca. ett år. Invitasjonen blir sendt til dem som melder sitt barn til dåp i Hamar menighet, men andre er også hjertelig velkommen til babysang i kirken.
Vi ønsker å være en åpen kirke hvor alle skal føle seg velkomne. Babysang er et tiltak innenfor rammen av Hamar menighets trosopplæring.

Hvorfor babysang?
Stemme, fysisk kontakt og øyekontakt er viktig for nærhet mellom barnet
og den voksne. Gjennom sang, rytme og bevegelse forsterkes fellesskap og positiv kommunikasjon. Barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling blir stimulert, og det skapes glede og gode øyeblikk. Både små og store blir engasjert med hele kroppen og flere sanser.

Vi ønsker å gi inspirasjon til å bruke sang og musikk sammen med barnet i hverdagen ved å gi gode sanger, leker, rim og regler med på veien.
Som kirke vil vi også forsøke å formidle et positivt Gudsbilde og bidra til å skape en bro mellom himmel og hverdag.
Sist, men ikke minst, kan babysangen være en hyggelig og sosial møteplass hvor småbarnsforeldre kan dele erfaringer og knytte kontakter.

Hvordan foregår det?
Fra vår store sangskatt vil vi hente både tradisjonelt og nyere stoff. Det blir kjente og kjære barnesanger, salmer, viser og enkle lekesanger. Rim og regler, rytmeleker, bevegelse og dans vil få stor plass. Stemmen er det viktigste instrumentet vi bruker, men det kreves ingen sangkvalifikasjoner! For ditt barn er nemlig din stemme den vakreste i hele verden.

Spørsmål?
Ta kontakt med kateket Ragnfrid Granerud, rg569@kirken.no eller tel. 909 44 731

Tilbake