ORDINASJONS-GUDSTJENESTER


 

Guri Enger ordineres til prest i Vang kirke lørdag 18. juni kl. 18.00. Hun har tilhørighet til og er bosatt i Vang sokn, og vigsles til tjeneste som prostiprest i Sør-Østerdal prosti. Guri Enger har i mange år virket som misjonær i Mali, utsendt av Normisjon. Hun har også vært med på å oversette Bibelen til det lokale språket kassonke, et arbeid som nylig ble avsluttet. Hun har fullført utdannelsen sin til prest nå i vår. Biskop emeritus Atle Sommerfeldt står for ordinasjonen. Vang kirkes prosjektkor medvirker med sang, og Enget er musikalsk ansvarlig. Medvirker gjør også domprost AlmÅs og prosten i Sør Østerdal. Det blir rundstykker, kaker og kaffe etter gudstjenesten. Vel møtt!

Heidi Grønvold Bøe ordineres til prest i Elverum kirke søndag 19. juni kl. 18.00. Hun bor i Elverum og har tjeneste som prest i Vang menighet i Hamar domprosti. Alle er velkomne til denne gudstjenesten og til kaker og kaffe i kantina på ELVIS i etterkant. Gudstjenesten ledes av prost Ole Kristian Bonden. Biskop emeritus Atle Sommerfeldt står for selve ordinasjonen. Velkommen!

Tilbake