VELKOMMEN TIL VIKARPREST MARTE HOLM SIMONSEN


Marte Holm Simonsen vikarierer for tiden for Michaela Bjørndal, kapellan i Hamar menighet. Her er en liten hilsen fra henne:

 

De siste fem somrene har jeg hatt sommervikariat som prestevikar her i domprostiet; fire somre i Løten, og en sommer i Hamar og Vang. Det har vært veldig lærerikt og fint å holde på med underveis i studiene, og det føles godt å komme hjemover for en lengre periode nå. Jeg har vokst opp i Ottestad, og bodde i Hamar før jeg flyttet inn til Oslo for å studere ved Det teologiske fakultet (UiO).

Jeg er i ferd med å fullføre teologistudiet, og skal skrive ferdig fordypningsoppgaven min samtidig som jeg jobber som kapellan. I oppgaven sammenligner jeg tekster fra den koptiske abbeden Shenoute av Atripe og den spanske klosterlederen og ordensreformatoren Teresa av Avila, og analyserer hvordan de bruker brudemystikk og andre kjærlighetsmetaforer om forholdet til Gud og om livet i klosteret.

I studietiden har jeg engasjert meg i mye forskjellig, blant annet har jeg ledet Oslo Kristelige Studentforbund, og vært studentrepresentant i fagforeningen Presteforeningen og i Norsk Kvinnelig Teologforening. Jeg har også jobbet som redaksjonssekretær i magasinet Nytt norsk kirkeblad, og har hatt ansvar for prekenstoffet der. I tillegg har jeg vært kirketjener og frivillig som klokker i Oslo domkirke. På fritiden liker jeg å strikke og å pusle med plantene mine.

Jeg gleder meg til å jobbe som prest for dere!

Tilbake