Fastegudstjenester i Hamar domkirke


Vi er inne i fastetiden og fra 17. februar til og med 24. mars vil det være egne fastegudstjenester i Hamar domkirke kl. 19.00.

 

Velkommen til:
fastegudstjeneste med skriftemål i Hamar domkirke onsdag 24. februar kl. 19.00.

Fastegudstjeneste onsdag 3. mars kl. 19.00

Fastegudstjeneste onsdag 10. mars kl. 19.00

Fastegudstjeneste (Taizé) onsdag 17. mars kl. 19.00

Fastegudstjeneste /Jakobmesse) onsdag 24. mars kl. 19.00

 

Det er nå åpnet for at vi kan ta i mot flere i kirkene våre, og det er ikke påmelding på forhånd.

 

Tilbake