Godt fellesskap i koronatider!


 Orgelmeditasjon i Hamar domkirke!

 

Godt fellesskap i koronatider!

Hver onsdag Kl 12 har det nå i flere år vært Orgelmeditasjon med lunsj i Hamar domkirke!
Dette er en halvtime med orgelmusikk, tekstlesning, fadervår og velsignelse som etterfølges av servering av ferske rundstykker og kaffe bakerst i kirka.

Over 200 ganger har mange mennesker blitt kjent med orgelmusikk fra mange tidsepoker. Det er alltid et eller flere stykker av Bach på programmet, i tillegg til musikk fra bl.a. fransk, tysk og ikke minst norsk tradisjon. Enkelte ganger kan man også oppleve musikalske overraskelser i form av evergreens eller lignende.
Det er i hovedsak domkantor Trond Våge som spiller, mens diakon Siv Leirvik-Engevik står for serveringen. Prestene i Hamar deltar på omgang.

Alle er hjertelig velkommen til et hyggelig fellesskap!


 

Tilbake