Allehelgen 2020


Velkommen å markere Allehelgen i kirkene.

 


LØRDAG 31. oktober kl 17.00
IKKE EN SPURV TIL JORDEN
MINNEGUDSTJENESTE HAMAR DOMKIRKE
Andre Nikolai Øvrebø PREST
Per Erik Engdal PREST
Marte Simonsen PREST
Siv Leirvik-Engevik DIAKON
Gudbrand Aasen ORGANIST
Trond Våge DOMKANTOR
Hamar Domkor KOR
 

LØRDAG 31. oktober 11-15
ÅPEN KIRKE HAMAR DOMKIRKE

Mulighet for lystenning.
 

SØNDAG 1. november kl 11.00
GUDSTJENESTE STORHAMAR KIRKE

Marte Simonsen PREST
Geir Bjørnar Smeby ORGANIST
 

SØNDAG 1. november kl 11.00
GUDSTJENESTE HAMAR DOMKIRKE

Andre Nikolai Øvrebø PREST
Trond Våge DOMKANTOR
Hamar Domkor KOR
Kirken er åpen 13-16
 

SØNDAG 1. november kl 11.00
ALLEHELGENS-GUDSTJENESTE VANG KIRKE

Marit Stenrud-Buflod PREST
Siv Leirvik-Engevik DIAKON
Nils Tore Enget KANTOR
Elever fra Toneheim
Åpen Kirkestue med kaffeservering etter gudstjenesten.
 

SØNDAG 1. november kl 11.00
ALLEHELGENS-GUDSTJENESTE ØVRE VANG KIRKE

Irmelin Grimstad Bonden PREST
Nick Elliot ORGANIST
Stein Westgaard FIOLIN
Kirken er åpen 10-13
 

SØNDAG 1. november 10.00-18.00
ÅPEN KIRKE i VANG

Mulighet for lystenning, musikk og stillhet.
 

SØNDAG 1. november 15-18
ÅPEN ALLEHELGENSVANDRING i VANG

Opplevelsevandringen starter ved Kirkestua. Lys, lyd, duft og smak. Vandringen følger Kristuskransen. Drop inn. Vandringen passer både liten og stor.

Tilbake