Pipekonsert i Hamar domkirke


 

Hamar domkirke inviterer alle til «Pipekonsert» der alle inntekter går til nytt orgel. 

Lørdag 17.oktober kl.12.00 

Pipekonsert med sangeren Jon Veflingstad og pianist Elisabeth Lundeby. Jon Veflingstad er tidligere kirkeverge i Elverum, men også en meget dyktig sanger. Sammen med Elisabeth Lundeby har han satt sammen et program med sanger av Johannes Brahms. I tillegg medvirker sangerne Karin Andreassen og Anette Solberg, rektor ved Hamar kulturskole, med duettsang. Karen Høye binder programmet sammen.

På programmet står sanger av Brahms, Mozart mfl.

Lørdag 24.oktober kl.12.00

Pipekonsert med Trond Våge, panfløyte og Trond Våge orgel.

Lørdag 21.november kl.12.00 

Pipekonsert Johnny Cash sine udødelige sanger fremføres av Rolf Elvenes med band.

Billetter kr 200.- som i sin helhet går til nytt orgel i domkirka.

Vel møtt!

Tilbake