DROP IN - DÅP I STORHAMAR KIRKE 21. NOVEMBER!


Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv?

 

Velkommen til drop in-dåp!

Hvem, hva, hvordan?

Kirkens ansatte vil ta imot alle som ønsker å bli døpt denne dagen. Du møter opp i Storhamar kirke 21. november fra kl. 12, hvor du blir registrert og får en kopp kaffe mens du venter på tur. Deretter blir det en kort samtale med presten som skal døpe, før dåpsseremonien inne i kirken.

Dåpen vil skje enten sammen med andre eller hver for seg. Etter dåpen bys den som ønsker det på kaffe og dåpskake i menighetssalen.

Dåp av barn må skje etter samtykke fra begge foreldre. For å velge dåp på egne vegne må man være 15 år.
Du må ikke være bosatt i Hamar eller Vang sogn. Ta med fødselsattest eller gyldig legitimasjon.

Er du en av dem som gjerne skulle blitt døpt eller har ønsket at barna dine skulle døpes, men så ble det ikke sånn? I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.
Dåpen er helt gratis.

For mer informasjon ta kontakt med kontoret på telefon 62 56 37 50.

 

Skulle du ønske du var døpt?

Hamar og Vang menigheter vil gjøre det enklere å bli døpt, enten du er ung eller gammel. Det betyr at man kan komme som man er, uten avtale. Og om du ikke har faddere, stiller menigheten med noen som kan være fadder for deg. Du kan komme alene, eller sammen med noen.
For den som ikke ble døpt som barn, kan veien til døpefonten virke lang.


Hva er dåp?

Dåp er å høre til i kirken. Med tre håndfuller vann- til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn - blir man døpt. Dåpen handler om troen på den uforgjengelige og evige Gud, som bærer i liv og død. Dåpsritualet sier at dåpen er en nådens kilde, en hellig handling som knytter den døpte til Kristus og til kjærligheten som er sterkere enn døden. Man blir medlem av Den norske kirke, og del av den verdensvide kirke.

 


Hva skal jeg ta på meg eller barnet?

Pynt deg hvis du vil. Ta med en dåpskjole hvis du har. Eller kom som du er.

Velkommen til dåp! 

Tilbake