Presentasjon av ny liturgisk musikk i Hamar domkirke


Kom og hør den nye liturgiske musikken til Den norske kirke!
Lørdag 28. august kl. 12.00 i Hamar domkirke.

 

Noe er nytt, noe er godt kjent. Domorganist Trond Våge og en forsangergruppe leder oss gjennom den nye musikken. Dette er innspurten på den store liturgireformen i Den norske kirke.

Alle menigheter skal i dag ha en godkjent Lokal grunnordning for gudstjenesten. Kirkemøtet vedtok på Kirkemøtet 2019 en justering av ordning for hovedgudstjenesten.

Justeringen går i hovedsak ut på at gudstjenesteledd der menigheten er aktivt deltakende (ledd som leses eller synges i fellesskap) har færre alternativer, og man tilstreber i større grad å ha en felles praksis på akkurat disse punktene. Ordningen er tilpasset en del økumeniske hensyn. Gudstjenesteordningen er fortsatt preget av fleksibilitet, involvering og åpen for kontekstuell tilnærming (stedegengjøring).

Menighetsrådene gjennomgår nå Lokal grunnordning, for å tilpasse denne den justerte ordning for hovedgudstjeneste 2019. Der en lokalt justert grunnordning er innenfor ordningen vedtatt på Kirkemøtet, skal den justerte Lokale grunnordningen bare oversendes biskopen. Der en lokalt justert grunnordning avviker fra ordningen vedtatt på Kirkemøtet, skal det søkes biskopen særskilt om dette.

 

Tilbake