Sammen skaper vi trygge rom


Seks kristne kirkesamfunn i Hamar går sammen om en fagdag 23. November med påfølgende økumenisk gudstjeneste i Hamar domkirke kl. 17.00 som er åpen for alle.

 

Våre mål med denne dagen er:

*At våre ansatte og frivillige blir i stand til å se når vold, seksuelle overgrep eller grenseoverskridende adferd blir fortalt om til oss, og vil vite hvordan å håndtere det.

*Å forebygge at våre ansatte eller frivillige kan misbruke tilliten man får ved å jobbe eller medvirke i kirkelige sammenhenger.

*Å knytte kontakter til viktige samarbeidspartnere i samfunnet som: Politiet ved Statens barnehus, NOK Hamar, CRUX Hamar, Barnas stasjon, Redd Barna, Kriminalomsorg, og Kirkelig Ressurssenter.

*Å vise at vi ser og står i solidaritet mot vold, seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd i alle sammenhenger ved å gi det et språk i gudstjenesten.

*Å tematisere de vanskelige, men nødvendige spørsmålene om hvordan å leve videre etter det har skjedd.

Vi vet at vold, seksuelle overgrep og grenseskridende adferd skjer i familier, i idretten, på skolen, og i våre kirker eller menigheter.

Dette utfordrer oss! Vi har hørt uttrykket: Du tror det ikke før du får se det. I forhold til vold og seksuelle overgrep er det gjerne det motsatte: Du ser det ikke før du tror det!

Alle barn, unge, og voksne trenger trygge rom å møtes i.

Fagdag på Scandic Hamar kl. 09.00 - 15.00
Gudstjeneste Hamar domkirke kl. 17.00

Innledere på fagdagen er:
Åpning v/ biskop Solveig Fiske
Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge v/ Hege Forstad, psykologspesialist, Statens barnehus
Tilgivelse v/ Inger Lise Guttormsen, sykehusprest

Du melder deg på fagdagen her (gratis):
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...

Påmeldingsfrist er 17. november!

Gudstjenesten er gratis og krever ingen påmelding.

Sammen skaper vi trygge rom!

Tilbake