"Tidsbroen" - Menighetens barnemusikkteater


TIDSBROEN er brobygging mellom fortid og nåtid, mellom barna og historien til stedet der de bor, mellom menighetene og bygda, mellom barna og kirkene deres, og mellom 10-12 åringene fra ulike deler av domprostiet.

 
TIDSBROEN er brobygging mellom fortid og nåtid, mellom barna og historien til stedet der de bor, mellom menighetene og bygda, mellom barna og kirkene deres, og mellom 10-12 åringene fra ulike deler av domprostiet.

Oddvar Karvainen Øieren (bildet) er forfatter (leder i Hedmark forfatterlag med 60 forfattere)og leder av Tidsbroen, et barnemusikkteater for menighetene Den Norske kirke i Hamar, Løten og Stange. Dette er en del av kirkens trosopplæring for 11- 12 åringene i domprostiet.

Tidsbroen har blitt et stort barnemusikkteater, som samler mellom 200 og 300 barn som aktører på scener i kirkene våre hvert år. Vi skaper - og viser kirkehistoriske/lokalhistoriske familieforestillinger for Hamar, Vang, Stange, Ottestad, Vallset, Romedal og Løten, med barna i sentrum.


Arbeidet er ledet av 
Oddvar Karvainen Øieren, 
forfatter/trosopplærer  (ide, manus, instruksjon, regi og økonomi)
Øyvind Åge Berg, innleid komponist/musiker (sangledelse, musikk, arrangering, lyd)  
Anne Persdotter Flugstad, innleid skuespiller/multikunstner (skuespill/koreografi)
I tillegg organiserer Oddvar foreldre/foresatte i oppgaver med kostymer, rekvisita, sminke og scenerigging. 

Om forestillingene

Spillet om Jorinda
Skremmende folketru på underjordiske krefter møter begynnende mystisk kristentru på 1200 tallet i Stange. Framføres annenhver høst i Stange kirke (oddetalls år)
Se bilder fra forestilling i Hamardomen juni 2013.

Lyset fra Rokoberget
Elleve år gamle Astride, som virkelig elsker livet, ligger for døden på julaften. Det har skjedd en tragedie, og ei sliten mor prøver fortvilet å lage til julekveld. Samtidig kommer en engel for å hente Astride. Og det er bare Astride (og publikum) som ser engelen. Spilles annet hvert år før jul, i Løten kirke.(oddetalls år)


Bildet av Marilyn
Ottestad skole vinner en pris som landets beste skole i digitale ferdigheter, samtidig som elleveåringene Mons og Gina utprøver digital mobbing og hverdagsrasisme av verste sort.
Spilles annenhver vår i Ottestad kirke. (partalls år)

Djevelens finger
Tre barn stjeler den beryktede ”djevelens finger” fra monteren i Hedmarks museet og løper inn i Hamardomen ved midnatt, for å finne djevelen. Lyssatt midnattsforestilling om sentrale deler av Hamars historie, i Hamardomen under ”Middelalderfestivalen” hvert år andre helga i juni.

Kristines sølvfat
En tiggergutt og ei fattigjente med spedbarn dukker uanmeldt opp på folkemøtet på Østaasen skolehus i Vang, våren 1901, der det blir bestemt hvor kapellet i Øvre Vang skal bygges. Spilles annen hver høst i Øvre Vang kirke. (partalls år) Om klasseskiller og menneskesyn for hundre år siden.

Madonna i Vallset
Tre eksistensielle møter mellom popstjerna Madonna Ciccone og Jesu mor, når de er fem år, tretten år, og som voksne. Samtidig møter vi diakonenes far, Laurentius, et stort ræppekor og krevende dansescener. Spilles annen hver høst i Vallset kirke. ( partalls år)

Broder Nikolais barn
Broder Nikolai, en religiøs og fattig småbruker i Romedal rundt 1900, holder på å miste småbruket og bli satt på fattigkassa. Han begår drap og skaffer penger, for å dekke over at han har skrevet falskt på en veksel, for å klare å beholde småbruket. Kona og barna skjønner hva han har gjort, men kan ikke snakke om det. Bygger på Ove Arthur Ansteinsson sin kortroman fra 1911, og spilles annenhver vår i Romedal kirke. (oddetalls år)

 

Fra "Madonna i Vallset" 2012

 

Fra "Djevelens finger" 2010.Fra "Kristines sølvfat" 2010.


Tilbake