HAMAR GOSPELKOR


Dette er et kor for voksne, og vi er pt 60 aktive medlemmer. Er du interessert?

 

Hamar Gospelkor ble startet våren 2010. Vi er tilknyttet Vang menighet i samarbeid med NLM Hamar Misjonsforsamling. Dette er et kor for voksne, og vi er pt 60 aktive medlemmer.

Øvingene er annenhver torsdag kl 19.00-21.30 i Vang kiRkestue. Dirigent er Marte Vikanes Samelen og pianist er Ole Gjøstøl.

Er du interessert, kan du kontakte Marte på mob 958 14 278.

Tilbake