HYGGETREFF


Hyggetreff i Storhamar kirke

 

Målgruppen er eldre mennesker i Hamar (Hamar og Vang menigheter). Et sosialt treff siste onsdag i måneden kl 1100 - 1400 hvor det er foredrag, bevertning, andakt og sang. Diakonen i samarbeid med frivillige og døvekirken i Oslo har ansvar for gjennomføring. Treffene blir døvetolket (se døvearbeid).

Datoer for hyggetreff 1. halvår 2016: 27. januar, 24. april, 30. mars, 27. april og 25. mai.

Velkommen!

Tilbake